Kinder Acupressuur

acupressuur-voor-kinderen

Steeds meer kinderen worden chronisch ziek geboren of worden in hun prille jeugd chronisch ziek. Het gaat met onze kinderen van kwaad naar erger, zelfs ouderdomsziekten als diabetes, hoge bloeddruk en botontkalking komen steeds meer voor. Voor wat chronische ziekte betreft, gaat men er van uit dat de oorzaak niet weg te nemen is en dat kinderen er dus altijd in meer of mindere mate last van zullen hebben. Uit de praktijk is echter gebleken dat de zoektocht naar wie het kind werkelijk is, en het vervolgens aan te manen om te zijn wie het is, er toe kan leiden dat de diepere oorzaak, en bijgevolg het symptoom, te elimineren is.
Uit Nederlands onderzoek ( Verwey-Jonker Instituut ) is gebleken dat er een verband bestaat tussen zelfbeeld en chronische ziekte bij kinderen. Waar deze onderzoekers concluderen dat zich een lagere eigenwaarde ontwikkelt bij kinderen met een aandoening, gaat de psycho-energetica van het tegenovergestelde uit. Ziekte zou, volgens deze discipline, het gevolg zijn van wat zich op emotioneel en mentaal vlak afspeelt. Vanuit deze visie wordt, in mijn praktijk, een behandelplan opgemaakt .
Psychische snel-diagnose door middel van Nine Star Ki, in combinatie met psycho-energetische acupressuur, is gebleken een krachtige methode te zijn in de strijd tegen een zwak zelfbeeld. Flexibel als ze zijn, waren enkele consultaties vaak voldoende om kinderen er toe aan te zetten om tot de expressie te komen van zichzelf. Onschuldig als ze zijn, komen ze vaak, zonder te weten wat er juist gebeurt, tot de wonderlijke genezing van zichzelf.

reserveren

Indicaties: 

De indicaties die in mijn praktijk al met succes behandeld werden:

- astma
- chronische bronchitis
- longemfyseem
- acne
- eczeem
- migraine
- darmstoornissen
- gewrichtsontsteking
- psoriasis
- bedplassen
- stotteren
- reflux
- spasmen op de slokdarm

Werkwijze: 

Werkwijze:

Als het om kindergeluk gaat is alle hulp welkom. Vandaar dat we tijdens dit consult niet alleen de eigenheid bekijken van het kind maar ook die van papa en mama.
Eerste consult ( 2 uur - € 90 )
1. Door middel van Nine Star Ki schets ik voor mezelf, ter voorbereiding van het consult, de psyché van uw kind, die van uzelf en van het andere ouder.
2. In het eerste deel van het consult belichten we :
- de valkuilen en grootste potentieel van het kind
- de situaties waarin het kind vast loopt
- de eigenheid van de mensen in de omgeving van het kind
- de mogelijke rol van deze mensen in het genezingsproces van het kind
3. Door middel van een korte sessie " holistic pulsing " ( wiegen ) wordt het kind voorbereid op het toepassen van psycho-energetische acupressuur.
4. Met behulp van psycho-energetische drukpuntmassage wordt op specifieke plaatsen de energie geactiveerd die moet bijdragen tot het genezingsproces.
5. Indien nodig wordt het kind, door middel van ontspanningsmassage, op het nulpunt gezet van waaruit het een nieuwe start kan nemen.

Vervolg consulten ( 1 uur - € 60 )
Ter evaluatie is, binnen een tijdspanne van 7 dagen, een vervolg consult raadzaam

Reacties

Koen,

Dank je wel voor alle inzichten die je ons gegeven hebt in het omgaan met Sverre.
Sverre draagt wel wat met zich mee, hij heeft het niet altijd even gemakkelijk.
Dit uit zich vooral in eczeem - huidproblemen en enorm boze buien. We hadden het gevoel dat hij zich onbegrepen voelde.

Na een uitgebreid eerste consult werden zowel onze eigenheid als die van Sverre zorgvuldig uitgelegd.
Je hebt ons doen inzien dat we hem ruimte moeten geven, ruimte om zichzelf te zijn.

In het hele proces zijn er voor onszelf als ouder ook heel wat inzichten gekomen in wie we zelf zijn en hoe we onszelf reflecteren op ons kind. Sverre is even door een dal gegaan om er zo bovenop te geraken.
Het was een beetje vallen en opstaan, dankzij jouw professionaliteit wist je altijd de behandelingen zodanig aan te passen. Helemaal op maat van de behoefte op dat moment.

Zijn eczeemhuidje en gevoelige longen werden op een natuurlijke manier gestimuleerd om beter te worden. Wat een mooie resultaten! Hij kan het nu alleen, als het weer even wat moeilijker gaat weten we je te vinden.

Een welgemeende dank je wel, voor ons gaat er niets boven het geluk van ons kind.
Daar ben je bijzonder hard in geslaagd.

Koen, wat jij doet, doe je fantastisch goed.
Echt, F A N T A S T I S C H.

Wouter & Katrien
en je 'voor altijd vriend' Sverre

Liefste Katrien, Wouter en Sverre,

We zaten even op een roller coaster voor wat de therapie betreft. Het ging er echt aan toe zoals beschreven in de Traditionele Chinese Geneeskunde.
We gingen het dal in, waarna zich een piek voordeed van Yang-overmaat. Uiteindelijk zagen we, hoe dit er toe leidde, dat Sverre tot een mildere, ontvankelijke houding kwam.
Waar hij voordien de strijd aanging tegen ruimte beperkende autoriteit, werd hij voor rede vatbaar. Toen hij vooreerst zei : " toppie, o.k. mama ", wist ik dat het einde van de therapie nabij was.
Zonder jullie vertrouwen en welwillende bijdrage, was dit nooit gelukt.
Onze werkelijkheid verandert namelijk van binnen uit. Veranderende omstandigheden zijn de uitkomst van veranderend bewustzijn en daartoe hebben jullie bijgedragen.
Sverre mag blij zijn met zijn keuze, hij heeft ouders in beweging.
Jullie bereidheid tot transformatie leidt tot de flexibiliteit en ontvankelijkheid, die hij broodnodig heeft.

Hartelijk dank voor het vertrouwen!

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.